navigatie overslaan

Venenroute

Fiets met deze mooie route door de prachtige natuurgebieden van Haaksbergen langs ecologisch Waterpark Het Lankheet, door zeldzaam hoogveennatuur van het Haaksbergerveen, het grensoverschrijdende Witte Veen en langs dopheide en eeuwenoude jeneverbes in het Buurserzand.

 • type Fietsen
 • afstand 46,8 km
 • duur 3:07

Startpunt

Startpunt: TOP Lankheet, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen. Volg de fietsbordjes Venenroute met het De Groene Waaier logo.

 1. TOP Lankheet

 2. Fietsknooppunt 53

 3. Oostendorper Watermolen

  Oostendorper Watermolen

  Bezoek deze prachtige dubbele waterradmolen aan de Buursebeek, waarvan de geschiedenis begint in 1548. Tot 1600 lag, even stroomafwaarts bij de Veddersbrug, een molen die verwoest werd. In 1633 kreeg Willem Ripperda tot Weldam toestemming de Oostendorper molen te bouwen op de huidige locatie.

 4. Fietsknooppunt 82

 5. Fietsknooppunt 76

 6. Schaapskudde Haaksbergen

  Schaapskudde Haaksbergen

  Haaksbergen heeft een uitgebreide schaapskudde die in de zomerperiode (mei t/m oktober) te vinden is op het Haaksbergerveen. De rest van het jaar loopt de kudde in de omliggende weilanden.

 7. Fietsknooppunt 83

 8. Het Buurserzand

  Het Buurserzand

  Het Buurserzand is een gevarieerd open heidegebied met goed ontwikkelde leefgemeenschappen van natte en vochtige dopheide vegetaties en droge struikheide vegetaties, stuifzanden, jeneverbesstruwelen, vennen en drogere eikenberkenbossen.

 9. Fietsknooppunt 47

 10. De Bommelas

  De Bommelas

  De Bommelas is een fantastisch mooi monument gelegen in Buursezand. De Bommelas is gebouwd in 1840 door Gerrit Jan Keizers. De boerderij is gebouwd volgens het inmiddels zeldzame los hoestype, waarbij woning en stal in één ruimte zijn. 'Los hoes' betekent dan ook letterlijk 'open huis'.

 11. Landgoed Zonnebeek

  Landgoed Zonnebeek

  Huis Zonnebeek is het voormalige woonhuis van de textielfabrikant J.B. van Heek en zijn Amerikaanse vrouw. Het huis werd gebouwd in 1906 en is een rijksmonument. Sinds 1946 zijn het huis, koetshuis en andere opstallen, omliggend park en natuurgebied in eigendom van de Stichting Edwina van Heek.

 12. Fietsknooppunt 50

 13. Fietsknooppunt 41

 14. Fietsknooppunt 80

 15. Fietsknooppunt 81

 16. het Witte Veen

  Het Witte Veen

  Het heide- en bosgebied Witte Veen ligt tussen Buurse en de Duitse grens. Midden in het gebied staan nog altijd de oude grenspalen van Bentheimer zandsteen uit de 18e eeuw. Vroeger was het een groot, wild hoogveengebied én een bekende smokkelroute tussen Nederland en Duitsland.

  Later werd het afgegraven ten behoeve van de landbouw. Tegenwoordig herstellen Natuurmonumenten en Duitse natuurbeheerders het natuurlijk karakter van het hoogveen.

 17. Fietsknooppunt 78

 18. Haarmühle

  Haarmühle

  De Haarmühle is een watermolen aan de Alstätter Aa die aan de Nederlandse kant verder stroomt als Buurserbeek (verderop Schipbeek). In 1188 stond hier al een Haremole. De huidige molen is gebouwd in 1619. Sinds begin twintigste eeuw wordt de Haarmühle gepacht door de familie Brüggemann.

 19. Fietsknooppunt 96

 20. Fietsknooppunt 99

 21. Fietsknooppunt 79

 22. Fietsknooppunt 84

 23. Het Haaksbergerveen

  Het Haaksbergerveen

  Het Haaksbergerveen, ruim 600 hectare groot, is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. Hoogveen is een zeldzame grondsoort, die maar op enkele plaatsen in ons land voorkomt. Dit aantrekkelijke gebied ligt aan de zuidkant van Haaksbergen tegen de Duitse grens aan.

 24. Fietsknooppunt 54

 25. Het Lankheterbos

  Het Lankheterbos

  Het Lankheet (400 ha.) is een gebied van afwisselend bos (oud naaldhout deels op stuifzandgrond), heide, vennen en cultuurland.

 26. Fietsknooppunt 53

 27. Waterpark Het Lankheet

  Waterpark Het Lankheet

  Waterpark het Lankheet is een onderdeel van landgoed het Lankheet. Het landgoed is 500 ha groot, bestaat voornamelijk uit naaldbos, heide, hoogveen en vennen. Het waterpark is een uniek project op de grens van Overijssel en Gelderland waar nieuwe vormen van landgebruik worden gerealiseerd.

  Historie en innovatie gaan hier hand in hand. Bijzonder zijn de vloeiweiden, een ingenieus middeleeuws bewateringssysteem waardoor grasgroei werd bevordert. Een deel van dit systeem is hersteld. Eigentijdse landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering, energiewinning,

  multifunctionele klimaatbossen en houtteelt geven een vooruitblik hoe het landschap van de toekomst een onontbeerlijke plaats in ons dagelijkse leven gaat innemen. Over het landgoed lopen verschillende wandel- en fietsroutes.

 28. Fietsknooppunt 51

 29. Landgoed Het Lankheet

  Landgoed Het Lankheet

  De geschiedenis van Het Lankheet gaat terug tot 1188. Het landgoed ligt tussen twee beekdalen met een centrale rug als waterscheiding. Karakteristiek voor dit landgoed zijn de uitgestrekte bossen met verspreid gelegen heidevelden. Hier zien we nog het oude hoevenlandschap.

 30. Het Assinkbos

  Het Assinkbos

  Bent u opzoek naar rust? Ten zuiden van de kern van Haaksbergen ligt het Assinkbos. Dit bos grenst aan het Lankheterbos.

 31. Fietsknooppunt 52

 32. Fietsknooppunt 52

 33. Eindpunt