navigatie overslaan

Twentse Hooilandenroute

Tussen Drenthe en Twente, ligt een verborgen juweel. Waar de geur van vers gemaaid hooi warme herinneringen oproept aan lang vervlogen zomers. En waar je nog in alle rust kunt genieten van de gemoedelijke sfeer van Twente.

 • type Fietsen
 • afstand 66,8 km
 • duur 4:27

Startpunt

Startpunt: Den Ham, Brink 4, Den Ham. Volg de fietsbordjes Puur met de klomp als symbool.

 1. TIP Den Ham

 2. Fietsknooppunt 30

 3. Fietsknooppunt 31

 4. Het Zandstuvebos

  Het Zandstuvebos

  140 hectare bos, aanvankelijk spontaan gegroeid op een zandverstuiving. Vroeger hoofdzakelijk naaldbomen, de laatste 20 jaar is het Ov. Landschap bezig de Zandstuve natuurlijker te maken. Door de verscheidenheid in houtsoorten en het aangrenzende landbouw gebied ideaal voor roofvogels.

 5. Fietsknooppunt 28

 6. Fietsknooppunt 27

 7. Fietsknooppunt 33

 8. Fietsknooppunt 3

 9. Engbertsdijksvenen

  Engbertsdijksvenen

  De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied ten oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk, gelegen in een driehoek met de dorpen Bruinehaar en de Pollen.

 10. Katerjanspad

  Katerjanspad

  Aan de rand van de Engbertsdijksvenen verbleef tot ongeveer 1980 de heer Van der Heide, genaamd Katerjans. Hij woonde daar alleen in een bescheiden hut, had weinig contact met andere burgers en leefde vooral van wat de Engbertsdijksvenen hem bood. Katerjans stond bekend als kruidenkundige.

 11. Verbindingsleiding/knuppelpad

  Het knuppelpad

  Bij de aanvang van de ruilverkavelingen werd de Verbindingsleiding gegraven, zodat het natte voormalige veengebied kon worden ontwaterd. Aan de kant van het dorp Vriezenveen is nog heel goed het oude kavelpatroon te zien. Begin deze eeuw is een loopbrug aangelegd die aansluit op het Knuppelpad.

 12. Veenmuseum

  Veenmuseum

  Hier nemen we u mee terug in de tijd: Leven en werken in het veen uitgebeeld aan de hand van authentieke veenhutten, maquette , landkaarten en expositiemateriaal.

 13. Ruilverkavering

  Ruilverkaveling

  De grootschalige ruilverkaveling in de jaren 1955 - 1969 veranderde het aanzien van het buitengebied ingrijpend. De karakteristieke smalle stroken landbouwgrond vanuit de boerderijen langs de dorpsstraat maakten plaats voor grote kavels.

 14. Fietsknooppunt 7

 15. Fietsknooppunt 6

 16. Fietsknooppunt 6

 17. Fayersheide

  Fayersheide

  Fayersheide is een uniek natuurgebied van circa tien hectare ten zuidoosten van Vriezenveen. Restant van het ooit uitgestrekte veenlandschap.

 18. Fietsknooppunt 16

 19. Fietsknooppunt 15

 20. Fietsknooppunt 44

 21. Historisch Museum Vriezenveen

  Historisch Museum Vriezenveen

  Het Historisch Museum Vriezenveen is gevestigd in het oude raadhuis van Vriezenveen, midden in het centrum. Het museum is eigendom van de gemeente Twenterand en wordt beheerd door de Vereniging Oud Vriezenveen.

 22. Fietsknooppunt 43

 23. Fietsknooppunt 42

 24. Fietsknooppunt 39

 25. Fietsknooppunt TIP

 26. Fietsknooppunt 38

 27. Fietsknooppunt 38

 28. Landgoed Schuilenburg

  Landgoed Schuilenburg

  Landgoed Schuilenburg is een heerlijke pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Strategisch gelegen op knooppunten van wandel- en fietsroutes. Met de fluisterbootjes in de haven, de boomgaard als picknickplek en de sfeervolle wagenschuur. Proef de sfeer van vroeger.

  Landgoed Schuilenburg vormde in een ver verleden het decor voor vele veldslagen.

  Openingstijden

  Vanaf de meivakantie t/m juni: wo t/m zo 11.00 - 17.30 uur. Juli en augustus: di t/m zo 10.30 - 17.30 uur. September do t/m zon 11.00 - 17.30 uur.

 29. Fietsknooppunt 15

 30. Landgoed Schuilenburg

  Landgoed Schuilenburg

  Landgoed Schuilenburg, aan de Regge heeft een rijke historie als het gaat om veldslagen en oorlogen. Van het kasteel zijn slechts de verhalen bewaard gebleven, maar de herbouwde contouren van de gracht zijn nog wel te zien. Op het terras van Schuilenburg kunt u genieten van een kopje koffie.

 31. Fietsknooppunt 15

 32. Fietsknooppunt TIP

 33. Regge Uiterwaard

  Regge Uiterwaard

  In de brede uiterwaard van de Regge, achter de oude Marsdijk, ligt een aantal meanders van de rivier. Samen met het omringende landschap vormt de Regge een beekdallandschap: van hoge essen met granen tot moerassige laagtes met wilgenstruweel.

 34. Fietsknooppunt 9

 35. Fietsknooppunt 4

 36. Boerderij de Brummel

  Boerderij de Brummel

  De boerderij is in 1908 gebouwd en sinds 2018 is het "kokhuus" en oude buitentoilet weer te bezichtigen.

 37. Fietsknooppunt 85

 38. Fietsknooppunt TIP

 39. Fietsknooppunt 85

 40. Vistrap bij Hancate

  Vistrap

  De Regge gaat hier via een duiker onder het Overijssels Kanaal door. Via de vistrap kunnen vissen paaigebieden stroomopwaarts bereiken. Het Overijssels Kanaal, dat Zwolle en Deventer verbond met Twente, werd in 1855 geopend en in 1964 voor de scheepvaart gesloten.

  Het water van het kanaal wordt nu via een duiker onder de vistrap geleid. Meer uitleg op het informatiepaneel van Waterschap Regge en Dinkel.

 41. Velderberg

  Velderberg

  In natuurgebied Velderberg is Waterschap Regge en Dinkel in 2005 begonnen met het herstel van oude rivierbeddingen van de Regge. Op een topografische kaart is aan de loop van de oude gemeentegrenzen goed te zien hoe bochtig de Regge vroeger was. De oude situatie is zo veel mogelijk teruggebracht.

 42. Fietsknooppunt 80

 43. Stuw van Archem

  Stuw van Archem

  Bij Archem stroomt de Linderbeek in de Regge. De oude zogeheten klepstuw was in 2012 door hoogwater onderspoeld en onbruikbaar geraakt, waarna 200 meter stroomopwaarts een noodstuw werd aangelegd. Eind 2022 door deze vervangen door een definitieve stuw met vaste drempel en nieuwe vistrap van 1,2 km.

  De aanleg van de nieuwe stuw
 44. Fietsknooppunt 18

 45. Fietsknooppunt 18

 46. Eerder Achterbroek

  Eerder Achterbroek

  Het Eerder Achterbroek (300 ha) is onderdeel van landgoed Eerde en was vroeger eigendom van de kasteelbewoner, baron van Pallandt.

 47. Fietsknooppunt 5

 48. Fietsknooppunt 25

 49. Eindpunt TIP Den Ham