Akkoord

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid.

Dal van de Mosbeek 16 km

 • Type

  Wandelen
 • Afstand

  15,6 km
 • Duur

  2:36
 • Knooppunten

  39
 • Locaties

  21

Wandeling door het mooie natte bronnenlandschap van Dal van de Mosbeek, met kristalheldere beken, watermolens, essen en bronweiden. Het kalkrijke water uit de bronnen zorgt voor een ongekende natuurlijke rijkdom, daarom is het een Natura 2000-gebied. Je vindt hier o.a. koekoeksbloem en orchideeën.

Toegankelijkheid

Voor de kortste route: volg de rode pijlen. Glooiend terrein, met een klein deel door Duitsland, over bospaden en kleine asfaltweggetjes.

Startpunt

Startpunt en parkeermogelijkheid: Hotel Tante Sien, Denekamperweg 210, 7661 RM Vasse

Colofon

Route gemaakt door Landschap Overijssel.

 1. Startpunt: Tante Sien

  Startpunt: Tante Sien

  Begin 1700 begon fam. Wermelink een tapperij. In 1881 kreeg men officieel vergunning voor de verkoop van 'stercken drank'. Rond 1912 nam eigenaresse Gesina Wermelink haar neefje Jopie in dienst, hij riep haar altijd als 'Tante Sien'.

 2. Natura 2000

  Natura 2000

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Natuurlijke rijkdom

  Natuurgebied Dal van de Mosbeek is aangewezen als Natura 2000 gebied. De grond bestaat uit keileem en dekzand dat op sommige plekken slecht doorlatend is waardoor bronnen van grondwater ontstaan. Het kalkrijke water uit de bronnen zorgt voor een ongekende natuurlijke rijkdom.

  Verdroging tegengaan

  In het brongebied vind je o.a. koekoeksbloem, orchideeën, klokjesgentiaan, parnassia en de zeldzame combinatie van vlozegge en vetblad. Water en bloemen trekken libellen en vlinders aan. Om het bronnenlandschap te behouden, neemt Landschap Overijssel maatregelen om verdroging tegen te gaan.

 3. Pauzeplek Scouting Vasse

  Pauzeplek Scouting Vasse

  Pauzeplek Scouting Vasse

  Hier kunt u even uitblazen en een heerlijke pannenkoek, baklever en glühwein kopen van de scoutinggroep Vasse e.o.

 4. De Braamberg

  De Braamberg

  Een hoogtepunt in Overijssel

  De Braamberg is met z'n 76 meter een van de hoogste punten van Overijssel. Het bos is bijzonder rijk aan spechten waaronder de kleine bonte specht. Andere karakteristieke vogels zijn wespendief, havik, fluiter en appelvink. Ook hoor je hier af en toe raven.

 5. Pauzeplek Scouting Vasse

  Pauzeplek Scouting Vasse

  Hier kunt u even uitblazen en een heerlijke pannenkoek, baklever en glühwein kopen van de scoutinggroep Vasse e.o.

 6. Bekkenscheid

  Bekkenscheid

  Bekkenscheid

  'Bekkenscheid' is een Twents woord voor het scheiden van beken. Bij het Bekkenscheid vindt u een fraai staaltje van bevloeiingstechniek. In de negentiende eeuw werd hier een kunstmatige beek gegraven die de droge delen van de marke Mander van water moest voorzien.

 7. HH Joseph en Pancratiuskerk

  HH Joseph en Pancratiuskerk

  De kerk

  Vanaf 1803 heeft Vasse een eigen parochie. In 1860 startte de bouw van de HH Joseph en Pancratiuskerk. Toen de haan op 68 m hoogte werd het kerkbestuur getrakteerd op 2 hammen, een halve ton bier en brood met boter. U kunt de kerk en de kerststal tijdens de kerstwandeling bewonderden.

 8. Paardenslenkte

  Paardenslenkte

  Smokkelen

  In grensgebieden vind je altijd mooie verhalen over smokkelaars en smokkelwaar. Het verhaal gaat dat door dit gebied paarden werden gesmokkeld. Waarschijnlijk liep hier vroeger een stroompje dat de ondiepe geul (slenkte) heeft gemaakt. Vandaar dat smokkelaars en paarden ongezien de grens over konden

 9. Bronnen van de Mosbeek

  Bronnen van de Mosbeek

  Brongebied van de Mosbeek

  De Mosbeek wordt gevoed door kwel (water dat opborrelt uit de bodem) vanuit de stuwwal. De beek begint vanuit twee bronnen. Bioloog Victor Westhoff attendeerde het bestuur van Het Overijsselsch Landschap in 1944 op een prachtige orchideeënweide, die werd aangekocht.

  Betoverende planten

  70 jaar lang werd deze weide zorgvuldig beheerd met resultaat: hier tref je o.a. het bijzondere vetblad, vijf soorten orchideeën en de betoverend mooie parnassia.

 10. Hügelgräberheide

  Hügelgräberheide

  Grafheuvels

  De Hügelgräberheide is een klein glooiend heidegebied met maar liefst 14 grafheuvels uit de Bronstijd. Ook zijn de ploegsporen van boeren uit de vroege middeleeuwen nog zichtbaar. Zij maakten gebruik van een ploeg (een eergetouw) en van karren op schijfwielen, getrokken door ossen.

 11. Mooie doorkijkjes

  Mooie doorkijkjes

  Bronnen en stuwwal

  Door het bronnenlandschap en de ligging op een stuwwal zie je in het Dal van de Mosbeek mooie doorkijkjes. De bronnen trokken al vroeg mensen naar de stuwwal. Het was één van de eerste plekken in ons land waar boeren zich vestigden zo’n vierduizend jaar geleden.

  Grafheuvels

  Hoog, droog en toch meer dan genoeg water. De vele grafheuvels zijn zichtbare tekens van die vroege vestiging. Beetje bij beetje is de streek in cultuur gebracht. Dat ging niet eenvoudig, want er waren veel natte plaatsen.

  Patroon

  De weinige droge plaatsen werden gebruikt om te wonen en om gewassen als rogge en spelt te verbouwen. Op deze manier ontstond een fijnmazig patroon van dorpen, landbouwgronden, houtwallen, heidevelden en natte hooilanden.

 12. Bospaadje in

  Op asfaltweg na 20 meter bospaadje linksaf. (verbodsbord voor fietsers en blauwe pijl op de boom)

 13. Grenspaal

  Grenspaal

  Koninkrijk Hannover

  Je staat hier op de grens tussen N (Nederland) en H. Die H staat voor het koninkrijk Hannover, dat hier lag tussen 1815 en 1866. Duitsland was een land van verschillende koninkrijken. In 1824 tekenden het koninkrijk Hannover en Nederland een grensverdrag en werden de grenspalen geplaatst.

 14. Hunebed van Mander

  Hunebed van Mander

  Hunebed

  Hier is het meest zuidelijke hunebed van Nederland gevonden. De stenen zijn helaas verdwenen. De stenen waren al weg toen men in de 50er jaren van de vorige eeuw het graf heeft opgegraven. Het graf was 13 bij 5 meter en bevatte een een bijzonder muurtje met grafteksten.

  Voeten

  Pijlen, speerpunten, bijlen, urnen en schedels zijn gevonden bij dit grafmonument. Er is hier zelfs een silhouet van een man uit 1500 vChr gevonden, de Man van Mander. Destijds was men bang dat doden op zouden staan om de levenden mee te nemen naar het dodenrijk. Vandaar dat de voeten van de dode afgehakt werden.

 15. Galgenberg

  Galgenberg

  Galgenberg

  Dit is het hoogste punt van het gebied: 70 meter boven NAP. Ook is dit een aardkundig monument: tot begin 1800 werden hier op het hoogste punt, dus goed zichtbaar voor iedereen en als afschrikwekkend voorbeeld, de veroordeelden opgehangen aan de galg.

 16. Molen van Frans

  Molen van Frans

  Pauzeplek De Molen van Frans

  In 1711 is de watermolen gebouwd als papiermolen. De onderslagmolen klopte (of sloeg) met hamers tot 1870 lompen en linnen tot pulp. Van de vezelpap werd papier gemaakt. Met de hand werden de vellen geschept en op de droogzolder gedroogd.

  Hier kun je je consumptiebon inleveren voor wat lekkers en een kop warme chocolademelk. Elke derde zondag van de maand zijn er maaldemonstraties. Ook vinden er regelmatig leuke activiteiten plaats voor jong en oud.

 17. Kommiezenhut

  Kommiezenhut

  Smokkelaars

  Deze plaggenhut werd in WOll gebruikt door de douane. In deze omgeving werd namelijk nogal veel gesmokkeld. In een café in de buurt konden de smokkelaars aan de stand van de gordijnen zien of het smokkeltijd was. Kommiezen waren een soort douanebeambten.

 18. Molen van Bels

  Molen van Bels

  De Molen van Bels

  De watermolen van Bels is in 1725 als papiermolen gebouwd. Dit is een bovenslagmolen. In het midden van de 19e eeuw bracht papier niet veel meer op. Handelsoorlogen en embargo's zorgden ervoor dat de import van koffie stil kwam te liggen. Een kans: De molen werd omgebouwd om cichorei te malen.

  Deze koffie bracht enige welvaart. Tegenwoordig is de Molen van Bels een heerlijke plek om wat te eten en of te drinken.

 19. Bezoekerscentrum ijs en es

  Bezoekerscentrum ijs en es

  Bulldozerbulten

  Tijdens de voorlaatste ijstijd werd de noordelijke helft van Nederland bedekt met landijs. Het ijs kwam in de vorm van gletsjertongen ons land binnen vanuit het noorden. De gletsjers schoven als een bulldozer allerlei materialen voor zich uit en en stuwden het op naar voren en opzij; de stuwwal.

 20. 't Kruudnhofke

  't Kruudnhofke

  't Kruudnhöfke

  Midden in het dorp zijn al meer dan 25 jaar enthousiaste vrijwilligers actief met vergeten groenten en kruiden. In de oude kloostertuin achter de H.H. Joseph en Pancratiuskerk groeien meer dan 400 soorten planten met speciale eigenschappen. Veel vogels en vlinders zijn er thuis.

 21. Eindpunt: Tante Sien

  Eindpunt: Tante Sien

  Tante Sien

  Begin 1700 begon de familie Wermelink een tapperij. In 1881 kreeg men officieel vergunning voor de verkoop van "stercken drank". Rond 1912 nam Gesina Wermelink (toen eigenaresse) haar neefje Jopie in dienst, hij riep haar altijd als "Tante Sien", wat de gasten ook zijn gaan doen.

 22. Tante Sien

  Begin 1700 begon de familie Wermelink een tapperij. In 1881 kreeg men officieel vergunning voor de verkoop van "stercken drank". Rond 1912 nam Gesina Wermelink (toen eigenaresse) haar neefje Jopie in dienst, hij riep haar altijd als "Tante Sien", wat de gasten ook zijn gaan doen.