navigatie overslaan

Smokkelroute

Wandelen in de voetsporen van smokkelaars: dat doe je in het oosten van Twente. Terwijl je door een landschap met weilanden, woeste gronden, bossen en beken wandelt, kom je langs oude ‘commiezenhutten’, zoals die aan de Vrijdijk. Vanuit deze hutten speurde de ‘commies’ de omgeving af.

 • type Wandelen
 • afstand 64,3 km
 • duur 16:04

Startpunt

Startpunt: Denekamp, Oldenzaalsestraat 39, Denekamp. Volg de wit-paarse met Smokkelroute bewegwijzering.

 1. TOP Denekamp

 2. Natura Docet Wonderryck Twente

  Natura Docet Wonderryck Twente

  Verwondering over al het mooie dat de natuur te bieden heeft is de boodschap van Natura Docet Wonderryck Twente. Maar, soms kom je ook even met beide voeten op de grond

 3. Sint-Nicolaaskerk Denekamp

  Sint Nicolaaskerk

  De St. Nicolaaskerk van Denekamp heeft een rijke historie. In het register van kerkelijke tienden uit het jaar 1276 komt Denekamp voor het eerst voor als een zelfstandige parochie. Het eerste kerkje was een bescheiden ruimte van 10x10 m. Midden 14e eeuw werd de kerk aan de westkant uitgebreid,

  terwijl in het begin van de 15e eeuw de toren is gerealiseerd. Het geheel is gebouwd van Bentheimer zandsteen. In 1810 is de kerk weer aanmerkelijk vergroot, door er een kruiskerk van te maken. Ruim honderd jaar later besloot men opnieuw tot een uitbreiding.

 4. Wandelknooppunt T70

 5. Huis Singraven

  Landgoed Singraven

  In het jaar 1381 stond het Singraven bekend als de agrarische boerenhofstede 'Hof ten Singraven' en was in eigendom van de bisschop van Utrecht, die het beleende aan derden. Later ontwikkelde deze hofstede zich tot de havezate Singraven.

 6. Watermolen Singraven

  Watermolen Singraven

  De watermolen op het landgoed Singraven is de enige houtzaagmolen in Nederland aangedreven door water. De vrijwillige molenaars laten u in woord en daad horen en ervaren hoe de specifieke onderdelen, zoals het waterrad, de maalstenen en het zaaggedeelte in werking wordt gezet.

 7. Poortwachtershuisjes Singraven

  Poortwachtershuisjes

  De twee poortwachtershuisjes aan het begin van de Kasteellaan.

 8. Klooster Zusters Franciscaness

  Klooster Zusters Franciscaness

  In 1875 kwam Zr. Anselma met de eerste drie zusters van Thuine (Duitsland) naar Denekamp. Zij vestigden zich hier in de havezate “Noord-Deurninghe”. In 1896 is een kleine kapel gebouwd. Deze is in 1934 vergroot en later nog enkele keren aangepast. Nu wonen er nog zo’n 120 zusters in het klooster.

 9. Wandelknooppunt L08

 10. Wandelknooppunt L19

 11. Wandelknooppunt L25

 12. Wandelknooppunt L68

 13. Wandelknooppunt L22

 14. Wandelknooppunt P25

 15. Vrijdijk

  Vrijdijk

  De Vrijdijk is de grensweg tussen Nederland en Duitsland.

  Smokkelfilm Vrijdijk
 16. Wandelknooppunt P23

 17. Commiezenhut

  Commiezenhut

  Langs de grens met Twente is altijd gesmokkeld. Goederen waar vooral in gehandeld werd waren boter, sigaretten en drank. Om de smokkelaars op te sporen werden Commiezen (douane-ambtenaren) langs de grens gestationeerd.

 18. Wandelknooppunt L85

 19. Jan Wesselinkhoes

  Jan Wesselinkhoes

  Het Jan Wesselinkhoes is een prachtige oude boerderij, een zogenaamd ‘Los Hoes’. Los hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden samen onder een dak. Het type is rond 1100 ontstaan en kwam nog tot rond 1900 voor in de Achterhoek en Twente, elders was het al eerder verdwenen.

 20. Wandelknooppunt G90

 21. Lutterzand

  Lutterzand

  Het Lutterzand is een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, grote dennenbomen, jeneverbesstruiken en heideveldjes. Dwars door het natuurgebied stroomt het riviertje de Dinkel. Het vormt de grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied.

 22. Wandelknooppunt O16

 23. Wandelknooppunt T36

 24. Wandelknooppunt T35

 25. Smokkelverhaal Hektor

  Smokkelverhaal Hektor

  In het grensgebied vond er veel smokkel plaats en daardoor veel verhalen:

 26. Wandelknooppunt T37

 27. Wandelknooppunt B64

 28. Wandelknooppunt B62

 29. Wandelknooppunt T14

 30. Openluchttheater in Losser

  Openluchttheater

  Het entreegebouw van het in Saksische stijl gebouwde Openluchttheater Brilmansdennen is een voormalige wagenschuur, waarvan de oude gebinten opnieuw zijn gebruikt.

  Mede gezien het professionele karakter, akoestiek, voorzieningen en de unieke ligging is het theater met zo'n 600 zitplaatsen geliefd bij zowel toeschouwer als artiest.

 31. Erve Kraesgenberg

  Erve Kraesgenberg

  Cultuurpark met historische waarde, waar bezoekers de sfeer kunnen proeven van een boerenerf anno 17e eeuw. Het erf omvat zeven, in authentieke stijl en met oorspronkelijke materialen en technieken opgetrokken, gebouwen en herbergt daarnaast een rosarium annex beeldentuin en een kruidentuin.

 32. De bleek en bleekwachtershuis

  Bleekveld en bleekwachtershuis

  In 1774 werd de dorpsbleek aangelegd. Een grasveld, doorsneden met sloten waaruit het linnen bevochtigd kon worden, zodat de zon zijn blekende werking goed kon doen. Het bleken van linnengoed duurde zo'n 6 weken en het was kostbare waar. Vermoedelijk werd er daarom een wachtershuis bij gebouwd.

 33. Martinustoren

  Martinustoren

  De historische toren in het centrum van het dorp Losser dateert uit de veertiende eeuw. De toren werd uit een groot formaat baksteen opgebouwd naast een klein kerkje. De toren is 22 meter hoog en heeft een uurwerk met een klokkenzolder. De toren heeft een gotische bouwstijl.

 34. Wandelknooppunt R84

 35. Wandelknooppunt S79

 36. Natuurgebied De Zandbergen

  Natuurgebied De Zandbergen

  Tussen Losser en de Duitse grens ligt een uitgestrekt bosgebied met een zeer gevarieerde flora en fauna, ideaal voor wandelingen of fietstochten. De Zandbergen is van grote waarde voor broedvogels.

 37. Uitkijktoren Losser

  Uitkijktoren Losser

  Aan de rand van de plas Oelemars staat een uitkijktoren van waaraf men kilometers vrij zicht heeft over Twente en Duitsland.

 38. Oelemars

  Oelemars

  Het Oelemars is een gebied dat door de mens is gevormd. Ooit was het een hoogveenheidegebied, dat geleidelijk is gecultiveerd voor de landbouw en later voor de grootschalige zandwinning. Vrij recent is deze plas met omliggende gronden veranderd in een permanent natuurgebied, compleet met een

  aangelegd plas- en drasgebied, een speciale nestwand voor oeverzwaluwen en een observatiehut. Midden vorige eeuw werden bij afgravingen diverse prehistorische attributen gevonden. Aangezien de gemeente Losser weinig open water kent, groeide de Oelemars al tijdens de ontginning uit tot een gebied met

  veel waterpartijen. Dat bleek aantrekkelijk voor vogels. In de afgelopen jaren zijn in dit gebied een kleine tweehonderd vogelsoorten gespot.

 39. Wandelknooppunt S74

 40. Wandelknooppunt S75

 41. Klooster Bardel

  Klooster Bardel

  Het “Franziskanerkloster Bardel” ligt tegen de Nederlandse grens in het gebied Bentheim. Het klooster Bardel is een tak van de Franciscanen in de boerenstand Bardel, buurtschap van Bad Bentheim en is in 1922 als een missie van het Franciscaner klooster uit de Noord-Braziliaanse provincie van

  St. Anthony opgericht. In het klooster wonen momenteel negen Franciscanen, die actief zijn op verschillende terreinen van het klooster. Ook is er een kloostertuin, begraafplaats en u kunt een wandeling maken rondom het klooster. Klosterstrasse, Bad Bentheim.

 42. Wandelknooppunt S76

 43. Wandelknooppunt S77

 44. Smokkelverhaal koe

  Smokkelverhaal koe

  Smokkelverhaal over hoe men vroeger smokkelde.

 45. Wandelknooppunt X34

 46. Drielandsteen

  Drielandsteen

  In 1659 werd de markante grenspaal nummer 1, de uit Bentheimer zandsteen bestaande driehoekige paal, Drielandsteen geplaatst. Precies op de plek waar Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en de staatsgrens met Nederland samenkomen.. De steen, met als afbeelding de wapens van het graafschap Bentheim, de

  provincie Overijssel en bisschop Christoph Bernard von Galen, bisschop van Münster, die de paal in het bewuste jaar liet plaatsen. De hoofdletter H van Hannover werd er in 1824 ingehakt. De steen staat tevens symbool voor het samensmelten van de regio’s en de in dit gebied levende mensen.

  Smokkelverhaal Drielandsteen
 47. Wandelknooppunt X98

 48. Wandelknooppunt X33

 49. Dubbeleweg

  Dubbeleweg

  Hier liggen twee wegen naast elkaar met in het midden de sloot als grens tussen Nederland en Duitsland. De Dubbeleweg is als het ware een echte smokkelweg geweest.

  Smokkelfilm Dubbeleweg
 50. Wandelknooppunt X04

 51. Wandelknooppunt Y01

 52. Wandelknooppunt X31

 53. Wandelknooppunt X30

 54. Wandelknooppunt Y17

 55. Tiekenveenweg

  Tiekenveenweg

  Tiekenveenweg waar ook veel gesmokkeld werd. Bekijk het verhaal in het filmpje.

  Smokkelfilm Tiekenveenweg
 56. Wandelknooppunt X32

 57. Nest Dinkelkoeien

  Nest Dinkelkoeien

  Stichting Koester heeft dit kunstwerk een nest Dinkelkoeien bij de Landesgartenschau in 2003 geïntroduceerd.

 58. Wandelknooppunt X22

 59. Wandelknooppunt Y53

 60. Wandelknooppunt R98

 61. TIP Snippert