navigatie overslaan

Spannende geschiedenis

Spannende geschiedenis: industrieel erfgoed in Twente

  • Leestijd 2
  • Gelezen 5185 keer

De industriële revolutie in de 19e eeuw had grote gevolgen voor het landschap en de samenleving. Het zorgde voor een enorme stijging van de welvaart. De textielindustrie is nauw met Twente verweven, maar ook zoutwinning en elektrotechniek hebben hun wortels in het Twentse landschap. In Twente liggen nog vele opvallende monumenten van dit industriële verleden. Van iedere locatie staat een audiovisueel verhaal online en ter plekke, bij het betreffende museum vind je een informatiepaneel met een QR-code wat je ter plekke op weg helpt. Via een interessante route kun je de omgeving van de locatie verder ontdekken.

Textielnijverheid

Tot ver in de 19e eeuw was Twente een leeg en slecht toegankelijk gebied met woeste gronden en grote heidevelden. De kleine dorpen hadden een agrarisch karakter. De Twentse boeren weefden ’s winters vlas- en katoengarens van linnenreiders (de handelaren) tot het beroemde bombazijn. Die linnenreiders kochten de garens in Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk. Ze betaalden de boeren voor hun werk en namen de weefsels weer in om ze te laten bleken, verven of bedrukken. Daarna vonden die hun weg naar andere kooplieden en handelaren. De textielhandel voltrok zich op de beurs of in een koffiehuis.

Industrialisatie

De moeizame handweverij op de boerderijen stierf rond 1875 uit – de stoomfabrieken in de stad betaalden een hoger loon. De volledige industrialisatie van de textielnijverheid in Twente kwam vanaf de tweede helft van de 19e eeuw op gang. Dat zorgde voor een ingrijpende verandering van de samenleving. Maar ook de winning van zout liet zijn sporen na in het landschap. Evenals de ontdekking van elektriciteit waarvoor in Hengelo baanbrekend werk werd verricht.

Infrastructuur

Bij industrialisatie horen ook snelle middelen van verplaatsing om grondstoffen aan te voeren en producten af te voeren. Rond 1800 zijn kanalen nog de belangrijkste transportwegen. Maar in de loop van de 19e eeuw krijgt het kanaal concurrentie van het spoor en de tram. De trein biedt ook een grote meerwaarde voor het vervoer van passagiers. Voor veel mensen gaat letterlijk een hele wereld open. Zo levert de industrie een belangrijke bijdrage aan onze mobiliteit en welvaart voor alle lagen van de bevolking. Als tegenprestatie koesteren we onze industriële monumenten steeds meer.

Wat vind je van dit artikel?