Het Buurserzand

Het Buurserzand is een gevarieerd open heidegebied met goed ontwikkelde leefgemeenschappen van natte en vochtige dopheide vegetaties en droge struikheide vegetaties, stuifzanden, jeneverbesstruwelen, vennen en drogere eikenberkenbossen.

Je vindt er heidevelden met 150 jaar oude jeneverbesstruiken, gemengde bossen en glooiende landbouwgronden.

Natuurreservaat

Anders dan de naam doet vermoeden, is dit geen gortdroog natuurgebied. De dopheide die de velden in juni zachtroze kleurt kan alleen aarden op vochtige bodem. Door zijn omvang en natte karakter is het Buurserzand uniek in Europa. Natuurmonumenten hecht grote waarde aan dit gebied. Het is het eerste natuurreservaat dat de vereniging in 1929 in Overijssel verwierf.

Schenking

Het gebied was een schenking van de weduwe van textielfabrikant van Heek. Vandaag de dag trekken er vele toeristen naar het natuurgebied het Buurserzand bij Haaksbergen. Het Buurserzand is het restant van een uitgestrekt heidelandschap. Deze heide vormde in het verleden een belangrijk onderdeel van het esdorpenlandschap, waarvan we nog restanten vinden rond het dorp Buurse en in het dal van de Buurserbeek. De omgeving van het Buurserzand is begin 1900 tot 1940 ontgonnen tot landbouwgebied en maakt een relatief grootschalige indruk. Het Buurserzand bleef gespaard van ontginning omdat de familie van Heek het gebied gebruikte als jachtgebied en het in 1929 aan Natuurmonumenten schonk. De familie van Heek was oorspronkelijk van plan om er een open lucht museum / recreatiegebied van te maken. Er waren al enkele objecten verzameld: de Bommelas, een Bentheimer markepaal en de inmiddels weer verplaatste Stendermolen.

Klokjesgentiaan

Dankzij herstelwerkzaamheden zijn zonnedauw, beenbreek en de zeldzame klokjesgentiaan weer in opmars. Vlinders als het gentiaanblauwtje profiteren daar van. Ook de bedreigde jeneverbessen lijken zich te handhaven. In de bossen leven vele soorten vogels zoals de groene specht, bosuil en boomklever. Op de heide luiert de levendbarende hagedis zomers in de zon.

Wandelen en fietsen

Jong en oud bij de natuur betrekken is een van de doelen van Natuurmonumenten. In het Grintenbosch geven vrijwilligers van Natuurmonumenten en IVN-natuurgidsen natuurles aan scholieren uit Haaksbergen. Ook maken de boswachters natuurgebieden toegankelijk zodat je er volop kunt genieten. Een zes kilometer lange wandelroute geeft je een goede indruk van het gebied. Er liggen ook fiets- en ruiterpaden. Stap voor een fraai panorama even af bij de uitkijkpunten Rietschot of Steenhaarweg. In mei kunnen jouw kinderen of kleinkinderen met de boswachter op zoek naar waterbeestjes; in oktober kun je samen paddenstoelen zoeken en bladeren verzamelen.

Routes en excursies

Wandel- en fietsroutes zijn verkrijgbaar bij VVV Shop Haaksbergen / Haaksbergen Promotie. Voor een excursie onder leiding van de boswachter kun je contact opnemen met Ellen van den Berg op telefoonnummer: 053-4335305.

Klik voor meer informatie over het Buurserzand.

Bekijk de vlogs van Natuurmonumenten

voorzieningen

Type
  • Natuur

Tip je vrienden

facebook twitter