navigatie overslaan

Reutumer Weuste - Reutumerveen - Weuste Maten

Deze natuurgebieden met een oppervlakte van 65 hectare bestaan uit enkele veenmosputten en broekmos. De Weuste is een broekbos uit vroegere tijden.