navigatie overslaan

Het Haaksbergerveen

Het Haaksbergerveen, ruim 600 hectare groot, is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. Hoogveen is een zeldzame grondsoort, die maar op enkele plaatsen in ons land voorkomt. Dit aantrekkelijke gebied ligt aan de zuidkant van Haaksbergen tegen de Duitse grens aan.

Drassig hoogveen en weidse heidevelden, afgewisseld door bosjes en graslanden. In de verte graast een kudde schapen. Kikkers kwaken in een verscholen poeltje. De rietgors zingt in een rietkraag. Een ontwakende adder warmt op in de ochtendzon. Overal groeit zonnedauw, veenmos en wollegras. Libellen en muggen trekken boomvalken aan.

Schaapskudde

De schaapskudde bestaat uit verschillende rassen. Enerzijds worden de schapen gebruikt voor het hoofddoel 'begrazing', anderzijds moeten ook de kosten ruimschoots gedekt kunnen worden door de verkoop van goede vleeslammeren. Behalve Veluwse Heideschapen en Schoonebekers bevat de kudde kruisingen met o.a. de Engelse Kerry Hill en Clun Forest maar ook is het Zwartbles ras ingezet en Swifters en Blauwe Texelaars. In de toekomst worden er enkele Coburger Fuchs rammen ingezet. Ook lopen er een aantal 'Landgeiten' mee met de kudde. Geiten staan erom bekend dat zij heel goed het ruwe spul op de heide aanpakken en vooral de jonge 'berkenopslag' goed te lijf gaan. De kudde is in eigendom van schaapherder Hans Abbink die ervoor moet zorgen dat het beheer van het Haaksbergerveen weer op de oude, succesvolle voet wordt voortgezet. Klik voor meer informatie over de kudde.

Recreatie

Staatsbosbeheer streeft naar een grotere betrokkenheid tussen de gebruikers en zijn terreinen. Er is een evenwicht gezocht tussen het gebruik van de recreant en dat van de natuur. Samen met de gebruikers en bewoners heeft men besloten op de hoge zandruggen wegen en paden aan te leggen. Ruiters en menners maken veelvuldig van deze nieuwe route gebruik, fietsers hebben hun eigen paden zodat zij elkaar niet storen. Verder zijn er in het veen diverse mooie wandelroutes en is er een 500 meter lang 'vlonderpad' over het natte veen aangelegd. Ook is er een vogelkijkscherm dat door een speciaal pad ook voor minder validen goed toegankelijk is en zijn er twee uitkijkposten met informatie over het gebied. Het Haaksbergerveen is een nat gebied, waterdichte schoenen zijn aan te bevelen en in de maanden juli-augustus is een anti-muggen lotion beslist noodzakelijk! Rondom het veen staan bij de parkeerplaatsen (Niekerkerweg, Veenweg, Wennewickweg) de borden met wandel- en fietspaden.

Excursies

Ook is het mogelijk onder leiding van een gids een wandelexcursie aan te vragen. Dit kan door contact op te nemen met de beheerder R. Dear, telefoonnummer: 053-5724203. Fiets- en wandelrouteboekjes in en door het Haaksbergerveen zijn verkrijgbaar bij de VVV Haaksbergen.

Klik voor meer informatie over het Haaksbergerveen en de schaapskudde.